FÖR MEDLEMMAR

Vad kan föreningen göra i framtiden?Paraplyfiberföreningens verksamhet har precis startat, men många idéer har dryftats kring vad den kan arbeta med och hjälpa till med. Här följer några områden, och det är fritt fram för medlemsföreningarna att ta upp nya frågor och aktualisera områden som känns angelägna. Välkommen också att dela med er av era kompetenser och erfarenheter.

 
  UPPHANDLINGAR
Genomföra framtida gemensamma
(för de föreningar som så vill) upp­handlingar av:

• kommunikationsoperatör
• kabelanvisning
• reparationer
• försäkringar
• elavtal
• m.m.
 

SAMORDNING AV TJÄNSTER
Man kan också tänka sig att paraply­föreningen i framtiden kan erbjuda samordning av olika tjänster, exempelvis:

• administration/fakturering/­redovisning
• hemsidor
• e-mail – medlemsutskick
• sms – medlemsutskick
• felrapportering/statistik

 
KUNSKAPS-/ERFARENHETSBANK
Förmedling av:

• kontaktpersoner
• konsulter
...som finns tillgängliga i föreningarna.