FÖR MEDLEMMAR

Styrelse / Kontakt

Paraplyfiberföreningens består under verksamhetsåret 2017-2018 av följande personer:
 
Ordförande   Christer Persson
Norra Vilske
e-mail
 
Vice ordförande   Ola Elmestrand
Fiber Falbygden
e-mail
 
Sekreterare, arkiveringsansvarig   Stig Fagersson
Fiber Falbygden
e-mail
 
Ledamot och kassör   David Frid
Luttra Fiber
e-mail
 
Ledamot   Inge Gustavsson
Borgunda
e-mail
 
Ersättare   Robert Johansson
Åslebygdens Bredbandsförening
e-mail
 
Ersättare och hemsideansvarig   Conny Johansson
Fiber Falbygden
e-mail
   
 
Revisorer   Lars-Åke Ljunggren (Gökhem) och Erik Arnesson (Luttra)
 
Revisor ersättare   Mariette Wilhsson (Dala)
 
Valberedning   Carl-Eric Gabrielsson (sammankallande), Lennart Moberg (Fiber Falbygden), Joel Moensjö (Fiber Falbygden)