FÖR MEDLEMMAR

Aktuella projekt

VITA FLÄCKAR PÅ FALBYGDENS FIBERKARTA
Slutdatum: löpande
 
  Paraplyfiberföreningen engarerar sig för att radera de vita fläckar som finns på Falbygden – där fiberföreningar saknas. Om du bor i ett sådant område – kontakta gärna någon i vår styrelse så kan vi diskutera hur vi kan hjälpa er igång.


 
___________________________________________________________________________________________

HEMSIDA
Slutdatum: löpande
 
  Fiber Östra Falbygden och Börstig Brismene Bredband delar på en gemensam plattform för hemsida vilken även Paraplyfiberföreningens hemsida bygger på.

Fler fiberföreningar är välkomna att hänga på varvid kostnaden per deltagande förening blir lägre för varje förening som deltar. Läs mer om detta på medlemsportalen där du också finner kontaktperson.

Under MEDLEMSKAP kan ansöka om medlemskap för din fiberförening. 


 
___________________________________________________________________________________________

EKONOMITJÄNSTER FÖR FIBERFÖRENINGAR
Slutdatum: 2014-10-03
 
  En upphandling genomförs för tillfället i syfte att få in indikativa offerter för fiberföreningar. Mer kring denna upphandling presenteras i medlemsportalen. Resultatet av upphandlingen är tillgänglig för medlemmar. Läs mer under MEDLEMSKAP om hur din förening kommer med i samarbetet.


 

___________________________________________________________________________________________