FÖR MEDLEMMAR

2017-10-10

Årsstämma med byte av ordförande

Igår var det årsstämma i Falbygdens Paraplyfiberförening. Christer Eliasson avtackades som ordförande efter att ha varit detta under förenignens första tre år. I hans ställe tar Christer Persson, Norra Vilske Fiberförening över ordförandeklubban. Även avgående sekreterare Marie Augustsson de Wit har en blomsterkvast som väntar.

Efter förhandlingarna konsituerades den nya styrelsen och konstaterade att man under det kommande året bl a ska färdigställa projektansökan Leader för att kunna jobba mer aktivt med resterande vita fläckar i kommunen, rekrytera fler medlemsföreningar.

Årsmötesprotokoll mm kommer att skickas ut separat. 


Conny Johansson avtackar avgående ordförande Christer Eliasson för sin insats som ordförande under föreningens uppbyggnadsskede, de tre första åren.