FÖR MEDLEMMAR

2016-10-27

Enkät till fiberföreningar på Falbygden

Med anledning av beslut på årsstämman, har vi idag skickat ut en enkät till fiberföreningar på Falbygden avseende framtida KO-upphandling samt eventuellt förtätningsprojekt.

Läs mer i bifogade pdf-fil.