FÖR MEDLEMMAR

2015-05-19

Nominera medlem i valberedningen från er förening

Medlemsbrev
Datum: 2015-05-19
 
 
Nominera medlem i valberedningen från er förening
 
Falbygdens Paraplyfiberförening har haft ett innehållsrikt första förlängt verksamhetsår som börjar lida mot sitt slut. Årsstämma är planerad att hållas den 22 september 2015.

Vi har idag nio medlemsföreningar och har utöver det kontakt med ytterligare några initiativtagare som kommer att starta nya föreningar i framtiden. Vi har utöver bildandemötet för drygt ett år sedan ordnat totalt fem stormöten där gäster presenterat olika områden, upphandlingar, problem mm. Vi hoppas dessa möten har upplevts intressanta och varit till god nytta för er medlemsföreningar.

Det är tveklöst så att samarbete mellan fiberföreningar kommer att bli allt viktigare i framtiden. Paraplyorganisationer är under bildande på många håll, om de inte redan finns – inte minst i Västra Götaland.EN 

REPRESENTANT FRÅN VARJE MEDLEMSFÖRENING
På bildandemötet i april 2014 utsågs ingen valberedning. Istället beslutades att det kommer att vara upp till varje medlemsförening att utse var sin representant till valberedningen. 

Vi vill med detta utskick därför be er i medlemsföreningarna att ta upp detta med era egna styrelser – och senast 15 augusti meddela oss (Marie Augustsson de Wit) vem från er förening, ni föreslår till valberedningen i paraplyföreningen.  

TVEKA INTE ATT TA HJÄLP AV OSS!
Vi vill dessutom påminna om att vi alltid finns tillgängliga för diverse support. Många föreningar är under uppbyggnad, planerar sina projekt och rekryterar medlemmar m.m. Ibland är det trögt och projekten kan behöva hjälp utifrån. Ett besök på ett stormöte från en "neutral" representant från t ex paraplyföreningen kan i vissa fall hjälpa till att övertyga tvivlare om att man skall vara med på era fiberprojekt. Att få tillräckligt med medlemmar är en avgörande faktor för om man kommer igång i sina projekt respektive vilken slutkostnad medlemmarna skall betala.Tveka inte att kontakta oss om du känner att ni behöver hjälp i er förening eller i den förening ni försöker bilda! Kontaktuppgifter till hela styrelsen finns på hemsidan.  

Ha en trevlig sommar och lycka till i era projekt!