FÖR MEDLEMMAR

2015-02-11

Välbesökt möte om nya bredbandsstödet

Den 3 februari mötte ett 30-tal personer upp till Paraplyfiberföreningens stormöte i Falköpings Stadshus för att ta del av ett några intressanta föredrag. De närvarande representerade ett 15-tal medlemsföreningar alternativt områden som har möjlighet att bilda fiberföreningar. Inriktningen denna gång var att attrahera de föreningar som ligger i startgroparna med sina fiberprojekt och personer från områden som utgör vita fläckar på Falbygdens fiberkarta. 

Per Augutsson, IT-ansvarig på Falköpings kommun inledde med att kort berätta om i vilken grad Falbygden täcks av fiberföreningar i dagsläget.
 
Dagens huvudpunkt var dock Länsstyrelsen med Monica Ek-Remmerth som lämnade information om det nya bredbandsstädet enligt nya landsbygdsprogrammet. Deltagarna och registrerade medlemsföreningar tillsänds presentationen separat. Den kommer också att arkiveras på denna hemsidas medlemsportal.

Som avslutning presenterade Filip Åberg från IP Only sitt företag som kommunikationsoperatör (KO) och deras byalagssatsning. Styrelsen välkomnar IP Only som en ny konkurrent på Falbygden till Telia och Quadracom/Zitius som är de två KO som dominerar här idag. IP Onlys presentation kommer också att bifogas ett utskick till föreningens medlemmar.

Paraplystyrelsen välkomnar alla frågor från både existerande föreningar och från personer som undrar hur man skall göra för att komma igång i sina respektive områden. Vi kommer gärna ut och deltar och diskuterar med personer som kan antas ingå i framtida interrimsstyrelser liksom att vi deltar och informerar på stormöten i era hembygder. Tveka inte att höra av er!


Monica Ek-Remmerth från Länsstyrelsen har precis berättat om det som är klart och inte är klart med nya bredbandsstödet.Filip Åberg presenterar kommunikationsoperatören IP Only.Totalt samlade informationsmötet den 3/2 ett 30-tal personer.