FÖR MEDLEMMAR

2015-01-18

Informationsmöte "Nya fiberstödet" 3/2

Inbjudan som pdf-fil

Nya landsbygdsprogrammet innebär nya regler för bidrag till byggnation av fibernät på landsbygden.  Regelsystemet har utarbetats under hösten och vintern.
 
Den 3 februari presenteras det nya stödet av Monica Ek-Remmerth från Länsstyrelsen.
 
Detta informationsmöte är speciellt intressant för alla er fiberföreningar som står i startgroparna med era projekt. En del kanske redan har sökt medan andra som bäst håller på att tampas med blanketterna.
 
Vi vill också speciellt välkomna representanter för områden på Falbygden som utgör ”vita fläckar” vad gäller fibernät. Du kanske är medlem i en bygde­gårdsförening, samhällsförening eller LRF-avdelning. Även privatpersoner som vill engagera sig och driva på utbyggnaden av fiber i sin bygd är givetvis också välkomna.
 
Det självklara målet med fiberutbyggnaden på Falbygden är att det i framtiden finns fiberanslutning till alla hushåll och företag utanför centralorten. För att nå dit behöver fiberföreningar bildas där det idag ännu inte har tagits initiativ. Observera att detta även gäller de olika samhällena i kommunen som inte har utbyggda fibernät.
 
Anmälan till informationsmötet
Anmäl dig till Marie Augustsson de Wit via e-mail  till lillegarden@brismene.se senast måndag 2/2.

PROGRAM
3/2, kl 19.00, Falköpings Stadshus

  • Vita fläckar på Falbygdens fiberkarta (Per Augustsson, Falköpings kommun)
  • Nya stödet till fiberutbyggnad (Monica Ek–Remmerth, Länsstyrelsen)
  • IP Only  (Ny Kommunikationsoperatör på Falbygden, Fredrik Åberg)
  • Fika
  • Gruppvisa diskussioner om samarbete mellan föreningar och ev bildande av nya. 

Ny kommunikationsoperatör på Falbygden
Kommunikationsoperatören IPOnly planerar en etablering på Falbygden. En representant från företaget har bett att få presentera sig på vårt stormöte. Idag dominerar Telia samt Quadracom/Zitius som KO till Falbygdens byalag. Paraplyföreningen välkomnar givetvis ökad konkurrens.
 
Är inte din fiberförening en av de 9 första medlemsföreningarna?
Tillsammans är vi starkare! Paraplyföreningen kommer att stödja den fortsatta fiberutbyggnaden på Falbygden och jobba med en rad frågor som är av gemensamt intresse för medlemsföreningarna.
 
Samtliga fiberföreningar på Falbygden välkomnas som medlemmar. Vilka nio föreningar som hittills blivit medlemmar presenteras på www.paraplyfiber.se.