FÖR MEDLEMMAR

2014-11-03

Artikel i Falköpings tidning 3/11: Fiberparaply ordnar stormöte

Falbygdens Paraplyfiberförening startades för att underlätta samarbete mellan fiberföreningar – de som redan är igång, de som just skall starta upp och de som inte ens har bildats ännu. Nu inbjuder paraplyföreningen till ett stormöte som ett led i att sprida kunskap och dela med sig av erfarenheter.
 
Att ansluta sin fastighet till ett fibernät, är att försäkra sig om att man i framtiden kan kommunicera med omvärlden. Optiska fibernät ger redan idag tillgång till snabbast möjliga Internet, mängder med TV-kanaler samt IP-telefoni. Även om anslutningen medför en investering så innebär den att de boende sänker sina kostnader för TV, telefon och Internet.
 
På Falbygden har utbyggnaden gått väldigt fort. Totalt finns ett 20-tal olika fiberföreningar med mellan 100-300 anslutna fastigheter i varje förening. Efter att fibern ligger i backen och allt är igång, hamnar föreningen dock i en förvaltningsfas där man ser att det finns stor anledning till samarbete.
 
De flesta fiberföreningar är momspliktiga verksamheter som fakturerar medlemmarna nyttjade tjänster varje kvartal. Om det finns en kunnig och intresserad medlem som är kassör är det inga problem att lösa den egna administrationen, men för många föreningar kan det vara svårt att finna frivilliga krafter.
 
Av den anledningen har paraplyföreningen därför bjudit in till ett möte i Skörstorp den 6/11 där man presenterar resultatet av ett par anbud som man tagit in för fiberföreningarna skull. Man har tittat på det hela från olika håll – om föreningen vill göra en hel del arbete själv eller leja bort så mycket som möjligt, om man vill fakturera via medlemsregistret på sin egen hemsida eller låta någon annan sköta hela uppdraget. Man tittar också på en gemensam lösning för hemsida. Givetvis kommer det att finnas tid för gemensamma diskussioner och erfarenhetsutbyte föreningarna emellan.

Länk till längre version av artikeln.