FÖR MEDLEMMAR

2014-09-25

Stormöte 6/11 i Skörstorp

Den 6/11 bjuder vi in samtliga fiberföreningar på Falbygden till en träff. Huvudpunkten kommer att vara redovisning av den upphandling vi genomför avseende ekonomitjänster för fiberföreningar.

PÅVERKA VÅR VERKSAMHET
Medlemsföreningarna beslutar givetvis vad paraplyfiberföreningen skall syssla med. Välkommen till mötet för att både teckna medlemskap samt framföra dina önskemål om vad paraplyet skall hjälpa till med i framtiden. Du får givetvis också möjlighet att ställa frågor både till styrelsen och till de andra närvarande föreningarna, idka erfarenhetsutbyte samt knyta kontakter och kanske lösa problem. 

Paraplyföreningen har bildats just för att vara ett samarbetsforum för fiberföreningarna på Falbygden.  
Vi hoppas på god uppslutning vid mötet i Skörstorp. 

Tid: 6/11, kl 19.00
Plats: Skörstorps Församlingsgård, 12 km öster om Falköping, alldeles vid kyrkan och väg 193.
GPS: 58° 7'31"N,  13°43'51"O