FÖR MEDLEMMAR

2014-09-09

Framtidsmöte med Quadracom

Paraplyfiberföreningen hade till ikväll bjudit in samtliga fiberföreningar på Falbygden till ett framtidsmöte med Quadracom i Näs bygdegård. Ett 30-talpersoner närvarade och lyssnade till många intressanta möjligheter kring hur vi framöver kommer att kunna nyttja våra fibernät – t ex för larm, övervakning, TV-tjänster osv. Anders Steen och Peter Jochens från Quadracom informerade.