FALBYGDENS PARAPLYFIBER FÖRENING
...förmedlar kunskap, erfarenheter och konsulttjänster mellan fiberföreningar.
Tillsammans utgör vi en starkare aktör vid upphandlingar. 

FÖR MEDLEMMAR

Fibersamverkan.se

Hej,
Igår lördag 27 februari bildade vi Fibersamverkan.se ekonomisk förening. Detta är en förening öppen för alla medlemsägda fibernät i hela Sverige.

Sexton föreningar med mandat från sina styrelser att ingå i en riksförening hade mött upp för att ta detta första steg.

Kostnaden för att bli medlem är enligt följande:
Insats 100 kr (engångsbelopp)
Medlemsavgift 200 kr (årlig avgift)
Serviceavgift 2 kr/ anslutning i det egna nätet (årlig avgift).
 
Till styrelse, ordinarie ledamöter, valdes:
Ordförande, Mats Jangdal, Töreboda
Ulrika Andersson, Kinnarumma
Christer Eliasson, Falköping
Gunnar Larsson Tjörn
Patrik Edberg, Nossebro
 
Stadgar bifogas här.
Anmälan om registrering har skickats in till Bolagsverket.
Mer information kommer senare.

Förbered för ansökan om inträde i föreningen i er styrelse och på era stämmor, om styrelsen anser att det är en stämmofråga.
 
Mvh/ Mats Jangdal, ordförande
 
 Trots att många föreningar just är i full färd att projektera och bygga sina fibernät runtom i Västra Götaland, har fiberutbyggnaden redan kommit långt.

Vi är många föreningar som har varit igång några år och som nu börjar se nyttan och behovet av närmare samarbete.

Enligt vår bedömning kommer behoven att öka de närmaste åren för att därefter finnas kvar under lång tid framöver.

Läs mer om varför vi behöver samverka och hur vi planerar att göra! Klicka i menyn till vänster!
  FALBYGDEN

Telia aviserar släckning av kopparnäten i Falköpings kommun 31/5 2017. Läs mer här!

Falbygdens Paraplyfiberförening lånar tills vidare ut delar av denna hemsida till Fibersamverkan.se
Specifik information om Falbygden finns i menyn till vänster.
 


  
Det inledande arbetet med Fibersamverkan.se inkl denna hemsida har gjorts med stöd av Leader och Europeiska Jordbruksfonden.